home

Our Business English Course was created especially for companies in Ho Chi Minh City who want to further expand into the global marketplace or acquire their first foreign client. Investing in your employee’s Business English skills is a smart choice; it will lead to clearer communications with English-speaking business people, avoiding potentially huge problems, and most likely lead to increased profitability. BusinessESL.net educates, for we believe

knowledge  =  POWER

 

We have years of experience teaching English in Vietnam which make us your
first choice in educating your staff to conduct international business.

 

Khóa học tiếng anh doanh nghiệp được thiết kế đặc biệt phù hợp cho các doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh muốn mở rộng thị trường ra quốc tế hoặc đang có khách khàng nước ngoài đầu tiên

Đầu tư vào kỹ năng tiếng anh thương mại cho nhân viên là sự lựa chọn thông minh để nhân viê có thể giao tiếp tiếng anh rõ ràng với khách hàng sử dụng tiếng anh, tránh các hiểu nhầm không cần thiết, đặc biệt góp phần vào việc gia tăng lợi nhuận.  BusinessESL.net đào tạo vì chúng tôi tin rằng “Kiến Thức = Sức Mạnh”

Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng chúng tôi là lựa chọn hàng đầu của các Công ty trong việc giảng dạy tiếng anh cho nhân viên để làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế

 

schedule a free consultation now

Is learning Business English making you CRAZY?

Relax while learning from
a skilled Native English Teacher

Tư vấn miễn phí ngay!

Học tiếng anh làm bạn điên đầu?
Thư giãn khi học với giáo viên bản ngữ kinh nghiệm

Learn More

Free English Assessment

Arrange a free consultation to assess
the English skills of your staff

Miễn phí kiểm tra trình độ tiếng anh

Sắp xếp một buổi buổi tư vấn miễn phí để kiểm tra trình độ tiếng anh cho nhân viên.

Learn More